Miljöinnovation från ABB

Tåget kan slentrianmässigt tyckas vara mijöbra som det är. Men förbättringar gör oss ändå glada. Det är så stora transportvolymer. Även om friktionen är låg så går det uppför ibland. ABB har gjort en ny motor för högre energieffektivitet. Det är en helt egendesignad...