Bixia miljöfond delar ut!

 Bixia  offentliggjorde nyligen vårens mottagare  av medel från sin miljöfond. Fonden stöttar privatpersoner, företagare och kooperativ som producerar el från sol, vind, småskalig vattenkraft eller biomassa. 14 projekt fick dela på närmare 500 000 kronor för...

Miljöinnovationspeng också från Bixia miljöfond

Alla som vill bygga nytt eller utveckla befintliga kraftverk som producerar förnybar el, kan ansöka om medel från Bixia Miljöfond. Den kan också stödja utbildning och ungdomsverksamhet inom området. Bixias bild är på Leif Jarl och hans hustru. De har fått medel ifrån...