Pris och Peng till Domsjö fabriker

Forest Industry Awards 2009 arrangerades av Nordisk papperstidning. Elmia var en av flera partners. Årets Korsbefruktning tilldelades Ola Hildingsson, chefen för Domsjö Fabriker, Örnsköldsvik. Och straxt därefter kom beslut om 500 miljoner kronor i investeringsstöd...