LIFE+ för PVC-fria blodpåsar

Jegrelius leder nu ett LIFE+-projekt som är ett riktigt spjutspetsprojekt inom europeisk sjukvård. Tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och fyra företag ska man visa att det är möjligt att tillverka PVC-fria blodpåsar. Du kan fortfarande anmäla Dig till...