Ny miljöteknik från Kenrex kan rädda vatten

Miljöinnovation som tar bort fosfor vid småskalig avloppsrening är på gång. Vilken glädje för våra vatten. Under den stora VA-mässan i Älvsjö 22-24 september 2009 presenteras den. Innovatörerna Daniel Andersson och hans far Kenth Andersson har utvecklat ett...