Fabrik för flamskyddsmedel invigd

Miljöborgarrådet Ulla Hamilton invigde Paxymerfabriken i Stockholm på torsdagen. Paxymer är ett grönt flamskyddande material för polyolefinplaster. Björn Albinsson, Myndigheten för säkerhet och beredskap talade också.  Paxymer är 100% återvinningsbart, bildar varken...

Miljöinnovation ger nytt flamskyddsmedel

PP Polymer öppnar ny fabrik i Stockholm. Den ska tillverka det helt nya flamskyddsmaterialet Paxymer. Paxymer är enkelt uttryckt en plast med inbyggt flamskydd. Paxymer bildar varken rök eller sot vid en brand. Det droppar inte och avger inga giftiga gaser. Paxymer är...