Guldläge för Klimatinnovationer

Höjdpunkten på Sustainability Day 23/4 var för mig Klas Eklunds föredrag. Den rikskände SEB-ekonomen med bakgrund i kanslihuset har nyligen gett ut en bok. Den heter ”Vårt Klimat” –  Fackboken om ekonomiska modeller och styrmedel för att hantera dagens och...