Lightlab i spännande samarbete

LightLab, vår länk KvicksilvfriSparlyse i kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger kolumn, och Wallenius Water AB har undertecknat en avsiktsförklaring.  Det senare är  ett av världens ledande miljöteknikföretag för inom kemikaliefri vattenrening. De ska undersöka...