WWF fiskar efter miljöteknik för fisken

Över 4 miljoner hajar, segelfiskar, havssköldpaddor, marina däggdjur och sjöfåglar fångas varje år som oönskad bifångst på långrev enbart i Stilla Havet. För att försöka lösa de svåra problemen med bifångster lanserar nu WWF för fjärde året i rad tävlingen Smart Gear...