Bygginnovationen satsar medel för miljöinnovation

Bygginnovationen kan stödja miljöinnovationer med pengar. Bygg- och Fastighetssektorn har varit en av de viktigaste för utveckling av miljöinnovationer. VINNOVA satsar 10 miljoner kronor under 2012-2014. Klicka här för mer info!  Detta ska främja svensk...

EU-bidraget LIFE+ har inga infodagar i år

EU-bidraget för miljön LIFE+ har inga informationsdagar för i år. I stället beställa möten med Naturvårdsverket för att i ett tidigt skede diskutera projektidén. LIFE+ gäller miljöinnovationer i vid bemärkelse och genomförandet av Natura 2000 samt att öka...