Kategorilista: Miljöinnovationer

Tankar om miljöinnovationer

Mar 29

Miljö och miljö-bolag på Aktiedagen i Jönköping

Fartsänkare för miljö

Miljö var i fokus på Aktiedagen i Jönköping 14/3. Åtta företag presenterades med direkt fokus på miljö. Därutöver deltog sju företag med utvidgat miljöperspektiv. Kraften i dessa innovativa företags arbete för miljö är svår att överskatta. De borde alla kunna utnyttja vår specialitet: EU bidrag för miljön, se vidare LÄNK . Det talas mycket om offentliga …

Fortsätt läsa »

Mar 23

Innovationsstrategi kan ge innovationer för miljö och framtid

Innovationsstrategi författaren Erik Sandström vid Erik Lindbergstjärnen

En Innovationsstrategi kan vara ett slöseri eller den kan göra nytta Att ta fram en strategi kostar resurser. När den inte är bra kostar den mångdubbelt större resurser i förlorad effektvitet. En bra strategi har ett konkret mål, en sann beskrivning av utgångsläget och bra förslag till åtgärder för att nå målet. Åtgärder för att …

Fortsätt läsa »

Nov 14

Miljöteknik, ett resultat av skogsteknisk innovation och utveckling

Naturhänsyn i gallring, vägledning för miljöteknik

Miljöteknik är inte det första ord som förknippas med Skogsteknisk innovation. Men den snabba minskning av arbetsåtgången per avverkad m3 som svenskt skogsbruk genomfört är en förutsättning för att kunna bedriva skogsbruk med svenska löner. Samtidigt har förutsättningarna för stora delar av den biologiska mångfalden i skogen försämrats. Genom skogsbruk ersätter vi fossila material. ”Skogsteknisk innovation och utveckling – …

Fortsätt läsa »

Mar 16

BioCools Giftfria vattenrenare blev bästa svenska miljönyhet i februari

BioCools BioTab

BioCools Clean Water blev bästa svenska miljönyhet i februari BioCools giftfria vattenrenare vann den spännande webbröstningen om bästa svenska miljönyhet i februari. I vanlig ordning följde vi miljönyheterna under månaden och nominerade de tre bästa för webbröstning. Tidskriften International Journal of Biomedical Laboratory Science publicerar bara forskning i världsklass. När en artikel i den verifierar miljönyttan av BioCools …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «