Inlandsinnovation AB gör sina första investeringar

Inlandsinnovation AB är ett nystartat statligt riskkapitalbolag. Helt rätt att öka tillväxtpotentialen för företag i norra Sveriges inland! De främsta möjligheterna att för utveckla inlandet kommer genom resurser som redan finns där. Viktigast är innovativa människor...

Miljödriven tillväxt

Tillväxtverkets program Miljödriven Tillväxt ska ge svenska små och medelstora (SME) företag (upp till 249 anställda) möjlighet att stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer och öka sin försäljning av varor och tjänster på de miljödrivna marknaderna. Under...