EkoTanken får Amerikapatent

EkoTanken gör enskilt avlopp kommunalt! Företaget har fått sin patentansökan godkänd i USA. Företaget börjar nu söka samarbetspartners/licenstagare för etablering i Nordamerika. 🙂  Kolla vårt inlägg nyligen om EkoTanken:...

Ekotanken gör enskilt VA kommunalt

EkoTanken utökar kommunalt VA till områden som har problem med grundvattnet. Redan idag kan enskilda fastighetsägare via vägnätet koppla upp WC till det kommunala nätet. EkoTanken är en svensk patenterad uppfinning och ett svenskt företag. Nu har det första enskilda...