Svenska miljöinnovationer prisas av EU

Genom EU:s LIFE-program har mer än 480 projekt med industriell eller affärsmässig inriktning fått stöd. En betydande del utgörs av miljöinnovationer. EU-Kommissionen presenterar ett urval av nitton lyckade projekt i en ny skrift. Som svenskar får vi vara malliga, då...

LIFE+ Sverige fortsätter i topp

Sverige tar upp traditionen från Life -programmet i det nya LIFE+ programmet. Genom att ta hem åtta projekt tar Sverige mer än dubbelt så många som sin normala andeal av EU-stöd. Och EU-bidraget är också mer än dubblet upp. Fem av de svenska projekten är...