EU-bidrag: Marco Polo för miljövänliga transporter

EU-bidrag : Marco Polo är ett stöd för att hitta transportlösningar som minskar miljöpåverkan. Ett huvudkriterium för att få stöd är hur många tonkkm ett projket kan överföra från vägtransport till järnväg eller vattentransport. Stödet är främst avsett för operatörer...