NCC lanserar miljöasfaltering

NCC lägger nu egenutvecklad lågenergiasfalt. Detta på väg 272 genom Årsunda utanför Sandviken. Den kräver lägre upphettning än traditionell beläggning och ger 30 procent lägre koldioxidutsläpp. Lägre temperatur ökar även asfaltens livslängd. NCC gör det för Vägverket...

Svenska miljöinnovationer prisas av EU

Genom EU:s LIFE-program har mer än 480 projekt med industriell eller affärsmässig inriktning fått stöd. En betydande del utgörs av miljöinnovationer. EU-Kommissionen presenterar ett urval av nitton lyckade projekt i en ny skrift. Som svenskar får vi vara malliga, då...