Skärgårdsmässans miljöinnovationer

Skärgårdsmässan går nu till helgen 29-31 maj vid Wasahamnen på Djurgården i Stockholm. Där presenteras tre innnovativa lösningar för miljön. Ta en koll och gläds åt alla bra lösningar som är på gång!  På Utställarplats 27 visas en ny produkt för enkelt och givande...