EU-stöd för Dig

Vi hittar möjliga lösningar och hjälper till med ansökningar. Vi informerar och utbildar också. Ring eller eposta Erik Sandström, Eco Innovation...

Vi hjälper till med EU-finansiering

För EU-finansering gör vi förstudier för att välja program, projektansökningar – gärna Life+, information och utbildning. Ring Erik Sandström, Eco Innovation AB när Du vill prata om EU-finansiering,...