Bättre miljöteknik i vägval för virkestransporter

För många av oss är virkestransporter mest till besvär i trafiken. Väldigt mycket virke går på järnväg. Men för transport till järnväg och för många transporter till industri måste vägnätet användas.   Skogsnäringen har levt under hård prispress länge. Sedan tidigt...

Visst har storleken betydelse

Ja så hette ett förslag till video en gång. Det blev förstås stoppat. Det handlade om en stor framgång för Sverige i anslutningsförhandlingarna med EU. Svergie fick ett undantag för att tillåta extra långa lastbilar. Motivet var skogsbrukets vägtransporter. Visst har...