Kategorilista: Börsnoterat

Diskussion av börsnoterade aktier där värdet av miljöinnovationer är betydande

Mar 29

Miljö och miljö-bolag på Aktiedagen i Jönköping

Fartsänkare för miljö

Miljö var i fokus på Aktiedagen i Jönköping 14/3. Åtta företag presenterades med direkt fokus på miljö. Därutöver deltog sju företag med utvidgat miljöperspektiv. Kraften i dessa innovativa företags arbete för miljö är svår att överskatta. De borde alla kunna utnyttja vår specialitet: EU bidrag för miljön, se vidare LÄNK . Det talas mycket om offentliga …

Fortsätt läsa »

Feb 28

ecoclime kyltak

EcoClimelogga

Klimatinnovation från Ecoclime ger effektivare styrning av rumsklimatet för fastigheter. Rumsstyrningen av inomhusklimatet har integrerats med Ecoclimes kostnadseffektiva kylpaneler. Fastighetsägare kan nu installera och styra såväl radiatorer som kylpaneler för en behagligare inomhuskomfort. Den här lösningen är första steget på Ecoclimes väg att bli en komplett leverantör av energisnålare, effektivare, komfortablare och miljövänligare inomhusklimat för …

Fortsätt läsa »

Sep 05

Kapital för lysdiod, Statusorder för energilager eller godkännande för Opcons marina energiåtervinning blir sensommarens bästa svenska miljönyhet?

Kapital för lysdiod, Statusorder för energilager eller godkännande för Opcons marina energiåtervinning blir sensommarens bästa svenska miljönyhet? Eco Innovation AB har följt miljönyheterna i juli och augusti och nominerat de tre bästa för webröstning. De tre mest glädjande miljönyheterna kom från Ecospark AB, SEEC AB och börsbolaget Opcon. Rösta Du med! Ecospark har lyckats skaffa …

Fortsätt läsa »

Aug 31

Opcons Powerbox ger nya möjligheter sänka utsläppen till havs

Opcons Powerbox har blivit maringodkänd. Det ger nya nya möjligheter för bränslebesparing och sänkta utsläpp till havs. Den första referensinstallation av tekniken för elproduktion ur spillvärme till havs har under sommaren granskats och maringodkänts av klassningssällskapet Lloyd’s Register. Opcons bild. Miljötekniken gör att överskottsvärme från driften av dieselmotorer som tidigare gått till spillo återvinns för produktion av el …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «