Miljöteknikens Morphic, VD-ord och ny styrelse

I dag kom Valberedningens förslag till styrelse i miljöteknikens Morphic. Grundarna Peter Enå och Kurt Dahlberg har tidigare lämnat sina styrelseuppdrag. Men de var med i Valberedningens arbete till och med 10 maj. Sedan lämnade de den och biträder tydligen inte...

Riktad nyemission i Morphic

Morphic gör en riktad nyemission. Den sker med åsidosättande av aktieägares företrädesrätt. Den ger en utspädning av aktiekapitalet med ca 10 %. Kursen ca 70 % av fredagens slutkurs.  Många med mig kan undra om det verkligen redan ska vara nödvändigt? Kan det vara en...

Oren revisionsberättelse i Morphic

Jag publicerar inledningen på pressmeddelandet (PM) och de delar av det som inte direkt motsvaras av Revisionsberättelsen (RB). Där citerar jag i stället denna. Utdrag ur Pressmeddelande: ”Efter genomförd granskning av årsbokslutet för räkenskapsåret 2008 har...

Morphic levererar Vindpark Vänern

I dag fredag reses det första vindkraftverket i Vindpark Vänern. Vindparken ska ge 26 000 hushåll grön energi. Det jättelika vindkraftverket lyfts på plats av en kran placerad på fartyget Westwind. Morphic har levererat det första verket och de andra kommer under...