Miljöteknikens Opcons nyemission övertecknades

Miljöteknikbolaget Opcons nyemission övertecknades.  Bolaget tillförs cirka 130 mkr före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 98,7 procent med stöd av teckningsrätter. Men det inkom också anmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter...

Spurt för bästa miljönyhet i juni

Vilken blir bästa svenska miljönyhet i juni? Opcons Marin Spillvärme Åter leder stort men inte ointagligt. Kan det verkligen vara mer spännande än Cellfabs Effektivare Armering eller Ängsgårdens Effektivare Skogsbränsletrp eller ? Skogliga Grotbuntar (Grenar och...