EU-bidraget LIFE+ har utlyst 2012 års call

EU-bidraget LIFE+ för miljön har utlyst 2012 års call! Klicka för mer information! LIFE+ är det EU-bidrag som är direkt inriktat på miljön. Det innehålller särskilda möjligheter för demonstrationer av innovativa miljölösningar. Bidraget uppgår till högst 50 % av...

Ska EU-bidraget LIFE minska sin miljönytta?

EU-bidraget LIFE har gjort stor miljönytta. Årets utlysning har inte kommit än. Men nu planerar EU för nästa programperiod 2014 – 2020. Jag deltog i Miljödepartementets samrådsmöte i februari om kommande program. EU-Kommissionen har lagt ett förslag som radikalt...

LIFE+ för PVC-fria blodpåsar

Jegrelius leder nu ett LIFE+-projekt som är ett riktigt spjutspetsprojekt inom europeisk sjukvård. Tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och fyra företag ska man visa att det är möjligt att tillverka PVC-fria blodpåsar. Du kan fortfarande anmäla Dig till...