Kategorilista: Svenska Stöd

Mar 23

Innovationsstrategi kan ge innovationer för miljö och framtid

Innovationsstrategi författaren Erik Sandström vid Erik Lindbergstjärnen

En Innovationsstrategi kan vara ett slöseri eller den kan göra nytta Att ta fram en strategi kostar resurser. När den inte är bra kostar den mångdubbelt större resurser i förlorad effektvitet. En bra strategi har ett konkret mål, en sann beskrivning av utgångsläget och bra förslag till åtgärder för att nå målet. Åtgärder för att …

Fortsätt läsa »

Dec 29

Spillvärme för växthus i Växjö

Spillvärme är en underutnyttjad resurs. Varje sätt att effektivt använda den är intressant.  Ett första steg är att kartlägga  möjligheterna. Miljöresurs Linné startar nu med Växjö kommun och Energikontor Sydost första steget för att använda spillvärme till växthus för grönsaksodling. Det kan bli möjligt en större del av året än idag. FOTO:  Sarah Nilsson, Energikontor Sydost. Outnyttjad spillvärme är …

Fortsätt läsa »

Okt 30

Indo-Swedish innovation platform stöder Absolicon

Under branschmässan Green Building Congress 30-31 okt i Hyderabad och efterföljande Innovation Week i New Delhi hjälper Annie Lööf svenska miljöteknik företag att lyckas i Indien. ”Behovet av nya lösningar inom energisektorn är enorma”, säger S Raghupathy, chef på indiska industriernas branschorganisation, CII som nyligen träffade Johan Sandberg och Joakim Byström från Absolicon.

Jul 01

Guld och Gröna Jobb

”Guld och Gröna Jobb” är en rapport av Christian Sandström, tekn. dr. vid forskningsinstitutet Ratio på beställning av TIMBRO. Christian (vår bild till höger) granskar i rapporten det vetenskapliga underlaget för Europas nya Tillväxtpolitik. Nu argumenterar många ledande personer för att det går att med politiskt höjda miljöambitioner skapa ekonomisk tillväxt. Exempelvis skriver FN:s miljöprogram UNEP (2011) …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «