EU-bidrag för miljön: Hardwoods are good

EU-bidrag för miljön går till Hardwoods are good. Ädellövskogen och dess nyttjande har länge varit en högt prioriterad fråga för Skogsstyrelsen (SKS). För mig känns det som en triumf i projektdesign att lyckas ta hem detta projekt. Längre ner berätttar jag lite om hur...

Grattis till WWF och Håkan Wirtén

 Håkan Wirtén blir ny generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF. Han tillträder i slutet av oktober i år. Håkan är nu är skogschef på Skogsstyrelsen. Han har medverkat i skogsstyrelsens ledning under många år. Vi bedömer att han har goda förutsättningar att visa...

Grattis till Skogsstyrelsen som får Monika

 Regeringen har idag utsett Monika Stridsman, till höger till Skogsstyrelsens nya generaldirektör. BRAVO! Och dessutom blir Skogsstyrelsens nuvarande tf. GD Lena Häll Eriksson, till vänster, GD för SMHI i Norrköping. Låter också bra. Här följer några personliga ord om...