Mar 09

Snabbladdarleverans eller Sotning för Returflis eller Giftfri vattenrening blir bästa svenska miljönyhet i februari

Klimatteknik för snabbladdare

Klimatteknik från Gnosjö snabbladdar Green Highway från Sundsvall till Trondheim

Snabbladdarleverans eller Sotning för Returflis eller Giftfri vattenrening blir bästa svenska miljönyhet i februari. Vi har gått igenom månadens miljönyheter och nominerat de tre bästa för webbröstning. Webbröstningen avslutades 16:e mars kl. 18.00.

Green Highway är en grön transportkorridor mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. Det är nu den enskilt största satsningen i landet för att skapa en fossilfri fordonsflotta.

Gnosjöföretaget GARO AB ska leverera tio så kallade DC snabbladdare för tre miljoner kronor. Det är den hittills största enskilda beställningen av snabbladdare i Sverige.  Rösta på Snabbladdare för Green Higway Sundsvall-Trondheim levereras av Gnosjös GARO AB.

Miljöteknik returflis

Miljöteknik från SOOTECH anpassas och ökar lönsamheten för returflis

SootTechs metod för effektivare sotning med bibehållen verkningsgrad har nu utvecklats  även för förbränning av tuffare bränslen som returflis. Ena energi i Enköping använder den nya tekniken i sin ombyggda kraftvärmepanna.

Pannan ser renare ut nu och verkningsgraden är samma som med renare bränslen. Nu kan vi ha returflis till 90 %. Returflis kostar hälften mot ny skogsflis. Rösta på Med returflis kan SOOTECH nästan halvera fliskostnaden för kraftvärmepannor

VattenBioab

Vatteninnovation från BioCool renar vattnet från bakterier, FOTO: BioCool

BioCool kan revolutionerna vattenreningen! Diarrésjukdomen Cryptosporidios drabbade 10 000 människor i Östersund år 2010.När BioCool blandas med vatten frisätts syre i en slags syreexplosion.

Den dödar mikroorganismer, till exempel den vattenburna parasiten Cryptosporidium, bakteriearten E.coli och acanthamöban. Det går snabbt och utan negativ miljöpåverkan enligt International Journal of Biomedical Laboratory Science. Rösta på BioCools giftfria vattenrenare dödar mikroorganismerna som ger diarré.

 

Mar 05

Green innovation contest för blivande miljöteknik

Green Innovation Contest öppnar den 1 april. Tävlingen sätter miljöinnovationer som kan bli etablerad mljöteknik i centrum. Den ska bidra till bättre marknadsförutsättningar för dem. Innovatörer från hela Sverige får vara med.

Miljöteknik i utveckling. Prisutdelning i Green Innovation Contest 2013, Fr vänster: Åke Mård (Koljern-teknik), Karl-Erik Andersson (Ejektorböjar), Hasse Johansson (prisutdelare), Matilda Olstorpe (MicProS) och Anders Lindgren (Optistring).

Miljöteknik i utveckling. Prisutdelning i Green Innovation Contest 2013, Fr vänster: Åke Mård (Koljern-teknik), Karl-Erik Andersson (Ejektorböjar), Hasse Johansson (prisutdelare), Matilda Olstorpe (MicProS) och Anders Lindgren (Optistring).

Green Innovation Contest är en tävling för hållbara miljöinnovationer. Innovatören ska beskriva och redovisa innovationens potential. Därmed ökar möjligheten att knyta kontakter med potentiella kunder och samarbetspartners. Green Innovation Contest drivs av Innovatum.

Green Innovation Contest en nationell tävling. Den gäller miljöinnovationer med marknadspotentiel. Den leds av Innovatum och finansieras av Energimyndigheten, Tilllväxtverket samt Västra Götalandsregionen.

Energimyndigheten stöttar företag inom energiteknikområdet som befinner sig i ett tidigt skede av sin utveckling. Myndigheten är en av finansiärerna bakom Green innovation Contest:

-Vi förväntar oss att tävlingen ska ge oss mer kunskap och kännedom om företag som arbetar med miljöinnovationer. Förra årets utfall av tävlingen var över förväntan. Samtliga fyra pristagare var företag med idéer och verksamhet som ligger i linje med myndighetens mål, säger Erik Hedar, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

I årets Green Innovation Contest är tävlingsplatserna begränsade. Den rymmer 80 innovationer. Titeln pristagare får de miljöinnovationerna som har högst affärs- och miljöpotential. Bedömning görs av tävlingens berednings- och jurygrupp.

–Alla som anmäler sig får exponera sin innovation på vår hemsida. De som går vidare får ytterligare bedömning, chans till personliga artiklar, och sist men inte minst möjlighet att bli pristagare, säger Jenny Järvelä som är projektledare för tävlingen.

 

Feb 28

ecoclime kyltak

EcoClimelogga

Ecoclime för klimatet genom rumsstyrning.

Klimatinnovation från Ecoclime ger effektivare styrning av rumsklimatet för fastigheter. Rumsstyrningen av inomhusklimatet har integrerats med Ecoclimes kostnadseffektiva kylpaneler. Fastighetsägare kan nu installera och styra såväl radiatorer som kylpaneler för en behagligare inomhuskomfort.

Den här lösningen är första steget på Ecoclimes väg att bli en komplett leverantör av energisnålare, effektivare, komfortablare och miljövänligare inomhusklimat för hyresgäster och fastighetsägare. Den nu aktuella systemprodukten är det första delresultatet av den satsning som Tillväxtverket gjort på Ecoclimes inomhusklimatprodukter. En satsning som sker i ett mindre nätverk av olika konsult- system- och komponentleverantörer.

En av fördelarna med den nya systemlösningen är att projekteringen av inomhusklimatsystem blir effektivare. Projektören och installatören behöver inte själva ta ansvaret att projektera in alla komponenter som krävs för en optimal inneklimatlösning. Ecoclime tar helhetsansvaret för att varje rum i fastigheten håller rätt komforttemperatur och lägsta ljudnivå med dimensionerade framledningstryck, luftflöden och ljudnivåer. Det regleras via särskilt anpassade reglerventiler, ställdon och rumstermostater anpassade för såväl befintliga radiatorer (för värme) i fastigheten som för Ecoclimes kylpaneler.

En ytterligare fördel för fastighetsägare som vill installera kyltaksprodukter i befintliga fastigheter utan att göra stora ingrepp möjliggörs nu då kylpanelerna kan hängas upp i befintliga taksystem med ett minimum av kabel- och rördragning. Installationerna blir billigare, komfortablare och miljövänligare med Ecoclime. Installationen utförs av Ecoclime eller i samarbete med certifierade lokala installationspartners.

För Ecoclime betyder den nya systemlösningen en snabbare ”time to market” för de världsunika kylpanelerna och att marknadspotentialen ökar då leveransinnehållet mer än fördubblas vid kompletta systemleveranser.

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) med verksamhet i Vilhelmina och Umeå är ett miljöteknikföretag som är specialiserat på lösningar, produkter och installationer för inomhuskomfort.  Med lägre energiförbrukning, dragfri ventilation, lägsta bygghöjd, diskret design, låg vikt och inga underhållskostnader samt installation och 10 års produktgaranit erbjuder Ecoclime den mest kostnadseffektiva inomhusklimatlösningen för fastighetskomfort. Företagets huvudägare är Energiintressenter AB med säte i Umeå. Bolaget listas på Aktietorget med ytterligare närmare 200 delägare, den 18 februari.

Feb 28

Gnosjöföretag levererar snabbladdare till Green Highway

Klimatteknik för snabbladdare

Klimatteknik från Gnosjö snabbladdar Green Highway från Sundsvall till Trondheim

Det blir företaget GARO AB, med huvudkontor i Gnosjö i Småland, som blir leverantör av snabbladdare och laddstationer för elbilar till Green Highway mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim.

GARO AB tillsammans med sina partnerföretag Efacec, ELTEL Networks Infranet AB samt Charge Storm AB kommer att fungera som industriell partner i projektet Laddinfrastruktur för Green Highway som är ett samarbete mellan Sundsvall Elnät, Jämtkraft och Mittuniversitetet.

– Vi är förstås mycket glada över förtroendet att ta plats i den enskilt största satsningen i landet för att skapa en fossilfri fordonsflotta. Målet är att bidra till ett bättre klimat och det här är ett stort steg i den riktningen, säger Stefan Jonsson, vd på GARO AB.

Green Highway är en grön transportkorridor mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. I ett första skede ska nu GARO leverera tio så kallade DC snabbladdare till en kostnad av ca tre miljoner kronor. Redan hösten 2013 fick GARO en beställning att tillsammans med Charge Storm AB leverera ca 80 AC Smartladdare.

– Det här är den hittills största enskilda beställningen av snabbladdare i Sverige och det är naturligtvis viktigt för oss att, i hård konkurrens med andra, ta hem den affären, säger Stefan Jonsson. Det är också stimulerande att tillsammans med Sundsvall Elnät, Jämtkraft och Mittuniversitetet kunna bedriva forskning inom området. Beställare av snabbladdarna är Sundsvall Elnät AB.

Regeringens mål är att ha 150 000 elbilar i Sverige år 2020. Green Highway innebär ett rejält kliv mot målet.

 

GARO AB i Gnosjö är en privatägd koncern med ca 250 anställda. Moderbolaget ligger i Gnosjö, Dotterbolag finns i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen. Koncernen omsatte under 2013 ca 420 MSek och har haft en kraftig tillväxt under de senaste åren. GARO AB utvecklar, tillverkar och marknadsför lösningar för elinstallationer. GARO har ett brett sortiment och har en marknadsledande position inom flera produktområden

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg