Miljö och miljö-bolag på Aktiedagen i Jönköping

Miljö var i fokus på Aktiedagen i Jönköping 14/3. Åtta företag presenterades med direkt fokus på miljö. Därutöver deltog sju företag med utvidgat miljöperspektiv. Kraften i dessa innovativa företags arbete för miljö är svår att överskatta. De borde alla kunna utnyttja...

Innovationsstrategi kan ge innovationer för miljö och framtid

En Innovationsstrategi kan vara ett slöseri eller den kan göra nytta Att ta fram en strategi kostar resurser. När den inte är bra kostar den mångdubbelt större resurser i förlorad effektvitet. En bra strategi har ett konkret mål, en sann beskrivning av utgångsläget...

Miljöteknik, ett resultat av skogsteknisk innovation och utveckling

Miljöteknik är inte det första ord som förknippas med Skogsteknisk innovation. Men den snabba minskning av arbetsåtgången per avverkad m3 som svenskt skogsbruk genomfört är en förutsättning för att kunna bedriva skogsbruk med svenska löner. Samtidigt har...

BioCools Giftfria vattenrenare blev bästa svenska miljönyhet i februari

BioCools Clean Water blev bästa svenska miljönyhet i februari BioCools giftfria vattenrenare vann den spännande webbröstningen om bästa svenska miljönyhet i februari. I vanlig ordning följde vi miljönyheterna under månaden och nominerade de tre bästa för webbröstning....

Snabbladdarleverans eller Sotning för Returflis eller Giftfri vattenrening blir bästa svenska miljönyhet i februari

Snabbladdarleverans eller Sotning för Returflis eller Giftfri vattenrening blir bästa svenska miljönyhet i februari. Vi har gått igenom månadens miljönyheter och nominerat de tre bästa för webbröstning. Webbröstningen avslutades 16:e mars kl....

Uppfinnaren & Konstruktören för nytänkare

Ännu ett härligt nummer av Uppfinnaren & Konstruktören. Nyheter om innovationer och innovatörer är glädjande. När jag skriver www om ett ämne kan Du följa länk i slutet av artikeln för att läsa mer. Roligt att tidningen frächar upp sin grafiska form.   Omslagstjejen,...

läs mer

EU-bidraget LIFE+ har inga infodagar i år

EU-bidraget för miljön LIFE+ har inga informationsdagar för i år. I stället beställa möten med Naturvårdsverket för att i ett tidigt skede diskutera projektidén. LIFE+ gäller miljöinnovationer i vid bemärkelse och genomförandet av Natura 2000 samt att öka...

läs mer

EU:s nya guide till EU-bidrag

 EU-bidrag beskrivs i ny guide från EU-Kommissionen. Syftet är att underlätta för de intresserade att hitta rätt väg till EU-bidrag för innovation och forskning. Klicka här för mer information och länk till guiden på engelska! För vart och ett av de de olika...

läs mer

Veronica hjälper Eco Innovation och miljöinnovatörer

Veronica Graaf hjälper nu Eco Innovation AB. Hon hjälper också till med förslag till logotyp och grafisk profil åt den miljöinnovatör som först hör av sig . Hon presenterar sig själv nedan. Jag heter Veronica Graaf och är 21 år, kommer från Dalarna och har en ambition...

läs mer

EU-bidraget LIFE+ har utlyst 2012 års call

EU-bidraget LIFE+ för miljön har utlyst 2012 års call! Klicka för mer information! LIFE+ är det EU-bidrag som är direkt inriktat på miljön. Det innehålller särskilda möjligheter för demonstrationer av innovativa miljölösningar. Bidraget uppgår till högst 50 % av...

läs mer

Lastbil på järnväg, Vertikalt växthus eller Förbränningseffektivisering: Rekordjämt om bästa svenska miljönyhet i februari? Rösta Du med!

Lastbil på järnväg, Vertikalt växthus eller Förbrännings-effektivisering? Rekordjämnt i webröstning om bästa svenska miljönyhet i februari. Rösta på Din favorit längst upp till höger! Flexiwaggon är en ren miljödröm. Tänk att sätta lastbilen på järnväg! Nu kan man...

läs mer

Ska EU-bidraget LIFE minska sin miljönytta?

EU-bidraget LIFE har gjort stor miljönytta. Årets utlysning har inte kommit än. Men nu planerar EU för nästa programperiod 2014 - 2020. Jag deltog i Miljödepartementets samrådsmöte i februari om kommande program. EU-Kommissionen har lagt ett förslag som radikalt...

läs mer